منتخب پروژه های اجرای انواع پرده

گزیده ای از پروژه های صورت پذیرفته تاکنون را می توانید در تصاویر ذیل مشاهده نمایید. این تصاویر صرفا جهت نمایش توانایی و گستره کاری شرکت در معرض دید شما قرار گرفته است و بدیهی است شرکت فرتاک محدود به طراحی های صورت پذیرفته نبوده و آمادگی ساخت و اجرای هر آنچه مناسب فضای شما باشد را خواهد داشت.