کاغذ دیواری کودک چینی

طراحی مناسب و مخصوص برای اتاق کودک می تواند تاثیر بسزایی در روحیه کودک داشته باشد. غالبا کاغذ دیواری های اتاق کودک دارای رنگها و طرحهای شاد هستند و اثری از رنگهای مرده و سرد در آنها وجود ندارد. استفاده از طرحهای کودکانه و همچنین کاغذ دیواری های ساده با رنگهای شاد نیز بسیار پرکاربرد است.

کاغذ دیواری نوجوانان نیز غالبا با رنگها و طرحهای خاص متناسب با سنین آنها طراحی شده است و معمولا در آنها از نوشتار استفاده زیادی می گردد. تصاویر شخصیتها و کاراکترهای معروف نیز در این نوع از کاغذ دیواری ها کاربرد زیادی دارند.