نمایشگاه ساختمان سال ۱۳۹۸ تهران

نوزدهمین دوره نمایشگاه ساختمان سال ۱۳۹۸ تهران از تاریخ ۶ الی ۹ مردادماه در محل نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار می گردد. برگزار کننده نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران اتاق تعاون ایران خواهد بود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم